Over

Onderwijsvisie

IBHS heeft als doel studenten te ondersteunen in hun leer-, ontwikkel- en transformatieproces.  De wereld verandert snel, zelfs in een exponentieel tempo, en uitdagingen worden steeds complexer, waardoor oude oplossingen minder goed, tot averechts werken.  Het moet anders.  In deze evolutionaire sprong is lerend, creatief en innoverend vermogen nodig om een veilige en sociaal rechtvaardige toekomst te creëren met een verantwoorde druk op het ecologisch systeem.  Daar wil IBHS aan bijdragen, door het leren dichter op de werkvloer te brengen; door nieuwe beproefde kennis en vaardigheden beschikbaar te stellen; door eigentijdse vaardigheden te stimuleren en innovatieve leervormen aan te reiken.

Wij willen het beste uit studenten halen en helpen daarom studenten hun talenten te ontdekken, hun leerstijl te optimaliseren, en hun eigen passie te vinden.  Zij ontwikkelen zich als persoon en als professional, waardoor ze een positieve impact kunnen creëren.

LEREN IS LEUK​

Waarbij autonoom en creatief leren en denken wordt ondersteund.

Onze focus

De student en zijn of haar groei staat centraal. Er is intensieve professionele begeleiding met dagelijks persoonlijk contact en tweemaal per jaar met ouder(s) c.q. verzorger(s). Het draait om hulp bij de studie, opdrachten en tentamens en persoonlijke ontwikkeling mede door ervaren coaches uit bedrijfsleven. Zij helpen jou het maximale uit jezelf te halen, doelen te stellen, angsten te overwinnen en talenten/ passies te ontdekken. Zo studeer je vanaf de start doelgericht, begeleid en ondersteund!

“I’m convinced that about half of what separates the successful entrepreneurs from the non-successful ones is pure perseverance.”
Steve Jobs, Apple

Action Learning

Door actief met de stof om te gaan, leer je meer met meer plezier.

De beroepspraktijk staat centraal met docenten uit de praktijk.

future focused

Toekomstgericht voor de arbeidsmarkt van morgen met 21ste eeuw vaardigheden plus real life ervaringen.

Mijn naam is Max Brokamp.

Wij willen met onze jarenlange ervaring in particulier onderwijs graag bijdragen aan JOUW toekomst. Mijn naam is Max Brokamp. Sinds mijn studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam houd ik mij alweer 20 jaar bezig met het opleiden van mensen.De studenten van vandaag eisen onderwijs dat hen helpt om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor de banen van de 21e eeuw.

Passie voor opleiden komt voort uit de wens om mensen te empoweren en te inspireren hun eigen potentieel te overtreffen. Ik wil impact hebben op de ontwikkeling en groei van mensen. Mijn interesse voor opleiden startte al tijdens mijn studie. Ik geloof in leren van praktijkervaringen. Later kwam ik er achter dat dit Action Learning of learning-by-doing heet. Voor medestudenten heb ik tal van activiteiten georganiseerd om een verbinding te leggen tussen theorie en praktijk. Ik begon zelf ook les te geven en rolde zo in mijn eerste baan binnen particulier onderwijs. Onze school is een veilige omgeving waar studenten zichzelf zijn en het maximale uit zichzelf halen. Het lijkt ons interessant om kennis te maken. Starten met jouw opleiding kan in januari of oktober door samen te committeren aan succes. Rest vraag, verrijken wij samen jouw toekomst?  

 
Met vriendelijke groeten,

 

drs. Max Brokamp, directeur

Onze missie

De krachtige leider in mensen naar boven halen, zodat ze vernieuwing en vooruitgang blijven brengen in een steeds veranderende wereld.

connect with us