Studeren bij IBHS

IBHS is persoonlijk en kleinschalig: maximaal 20 studenten per groep en 125 per vestiging. Dankzij de kleinschalige omgeving heb je veel persoonlijk contact. We kennen korte lijnen voor studenten en medewerkers. Zo kent iedereen je bij naam: van je docenten en medestudenten tot aan de staf. Je hebt bij ons meer contacturen dan op andere scholen. Naast de reguliere lesuren begeleiden we je ook intensief bij je projecten en volg je studiebegeleidingsuren. Samen stomen we jou klaar voor je toekomst!

Onze docenten komen uit de praktijk. Hierdoor staat de beroepspraktijk centraal en niet het lesboek. Professionals delen hun ervaringen, ze brengen de praktijk het lokaal in. Geen full-time leraren, maar wel bekwaam.  Ze zijn experts op hun gebied en brengen de mores van de werkvloer met zich mee.  De mentaliteit van succesvolle ondernemers en professionals krijg je zo met de paplepel ingegoten.

Bij IBHS sluit je elk jaar af met een officieel erkend diploma: je eerste jaar met een propedeuse, je tweede met een associate degree en je laatste jaar met een bachelor degree. Dit geeft jou keuzevrijheid. Onze doelgerichte aanpak schept duidelijkheid en motiveert: heldere doelen, goed te overzien, zodat je weet waar je naartoe werkt. Bovendien kunnen we zo jaarlijks jouw voortgang vieren!

Opleiden dient toekomstgericht te zijn, op de arbeidsmarkt van morgen. De wereld van Shells en Kodacs is niet meer hetzelfde als die van de Amazons, Facebooks en Googles – en dat komt niet alleen door technologische doorbraken. De samenleving en werken veranderen, wij passen ons onderwijs op de snel veranderende wereld aan. Met professionals uit het bedrijfsleven als docenten. Maar ook met de invulling van ons curriculum, de lesstof en de examinering.

Alle hbo-opleidingen zijn gebaseerd op het BBA-diploma: bachelor of business administration. Dit is de voorloper van een MBA, wereldwijd het meest gezochte diploma. Overal in de wereld opent een BBA-diploma deuren. Een BBA sluit uitstekend aan bij bedrijven en vervolgopleidingen. SDO Hogeschool is de diplomerende partij. Dankzij onze intensieve samenwerking met SDO Hogeschool is de kwaliteit van het diploma gewaarborgd.

Studeren bij IBHS is een bewuste keuze. De meerderheid van de studenten betaalt de opleiding (deels) zelf en is daardoor extra gemotiveerd.  Dit zorgt voor goede resultaten en enthousiaste docenten. Daarnaast dagen we je voortdurend uit om het beste in jezelf naar boven te halen.

In drie jaar je hbo-diploma behalen? Dat kan bij IBHS! Dankzij onze intensieve opleidingen en professionele begeleiding. Tijdens het studiejaar heb je extra lesuren en zomers loop je stage.

De sleutel is Action Learning. Door actief met de stof om te gaan, leer je meer. En met meer plezier. Praktische toepassingen inspireren, stimuleren je nieuwsgierigheid en maken direct het nut van de lesstof inzichtelijk. 

Als private school reageren wij snel op actuele vragen uit het bedrijfsleven en op de wensen van studenten.  Vandaag gezegd, morgen opgepakt. IBHS brengt het ondernemende karakter van docenten en staf over op haar studenten.

Hoogwaardig Curriculum en

diploma

IBHS garandeert de kwaliteit en het eindniveau van het onderwijs. Dit doen wij niet alleen. Dankzij intensieve samenwerking met SDO Hogeschool ben je verzekerd van een waardevol 100% door de overheid geaccrediteerd diploma.

IBHS bereidt studenten voor om effectieve leiders te worden, als managers of ondernemers. Wij bieden een uitgebalanceerd curriculum dat het onderwijs combineert met managementtheorie en toegepaste bedrijfsprojecten, voor goed afgeronde professionals en leiders. De Hbo-opleiding is in principe een driejarig programma.

Propedeuse Getuigschrift

Als je het eerste jaar afrondt en formeel 60 EC/studiepunten hebt behaald ontvang je het Propedeuse Getuigschrift van de bacheloropleiding HBO.

HBO Associate Degree

HBO Associate Degree is een officieel erkend tweejarig Hbo-diploma. Het biedt een interessante toegevoegde waarde, juist omdat je reeds na twee jaar al een erkend Hbo-diploma behaalt.

BACHELOR DEGREE

Na het HBO Associate Degree volgt er met je laatste jaar het uiteindelijk doel: je Bachelor Degree.

Ready to start?

Amsterdam Zuidas

De wereldstad Amsterdam is bij uitstek de stad waar business, hotel en hospitality samenkomen. Openheid, maatschappelijke betrokkenheid, ondernemersgeest en tolerantie zijn diep verankerd in het DNA van de stad. Het is de hub waar business en hospitality samenkomen.Amsterdam Zuidas staat vooral bekend als het internationale  kennis- en zakencentrum.

Dankzij de strategische ligging, dicht bij Schiphol en bij de Amsterdamse binnenstad, trekt het gebied nationale en internationale bedrijven en instellingen.Station Amsterdam Zuid is in de loop der jaren inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk station met frequente Intercity-verbindingen naar de belangrijkste steden van Nederland. Amsterdam Zuid wordt al sinds de zomer van 2018 aangedaan door metro- en buslijnen.

naar school in corona tijd

Natuurlijk houden wij serieus rekening met de Corona-COVID-19 pandemie. U kunt erop rekenen wij goed voorbereid zijn om de veiligheid en gezondheid van studenten en medewerkers te kunnen garanderen.


Het IBHS kan, door de kleinschaligheid, de lessen “LIVE” geven. Door de lokaal grootte is er anderhalve meter afstand tussen de studenten en docenten.

We beschikken over kwalitatief goede ventilatiesystemen, waardoor in alle lokalen de luchtkwaliteit goed is. De verplichte looproutes in gebouwen, de faciliteiten om handen en materialen te ontsmetten en schermen op belangrijke plaatsen zijn vanzelfsprekend beschikbaar.


Mochten er vanuit de overheid aanvullende maatregelen volgen, zullen wij uiteraard daarop direct handelen vanzelfsprekend weer beschikbaar en waar nodig zelfs aangevuld.

Praktische informatie

Afhankelijk van het gekozen traject bestaat een studiejaar over het algemeen uit drie perioden van 4 maanden.  Periode 1 telt 9 lesweken, periode 2 kent 11 lesweken en periode 3 wordt gebruikt voor de stage.

Een lesuur duurt 50 minuten.  Een reguliere lesweek telt 4 lesdagen tussen 10.00 en 17.20 uur, onderbroken door pauzes.

Je hebt twee weken kerstvakantie en voorafgaand aan, of na afloop van je stage drie tot vier weken zomervakantie, mits je geen herkansingen hebt.

Per studiejaar zijn er 2 reguliere tentamenperioden en aansluitend 2 herkansingsperioden.  Daarnaast worden er door het jaar heen geregeld mondelingen, praktijktoetsen en deeltoetsen afgenomen.

Samen met je studiebegeleider neem je met regelmaat jouw studievoortgang door.  Als je onverhoopt niet slaagt voor een studiejaar, bijvoorbeeld door ziekte, dan is het mogelijk het jaar aansluitend opnieuw te volgen.  Je krijgt dan 50% korting op het dan te betalen collegegeld.

Wil je op kamers in Amsterdam?  Begin in ieder geval op tijd met zoeken.  In augustus en september is iedereen op zoek naar een kamer.  Hieronder vind je nog meer tips.

Gebruik je netwerk

Maak gebruik van je netwerken op social media, zoals Facebook, Twitter of LinkedIn, om kenbaar te maken dat je op zoek bent naar een kamer.  Raadpleeg je familie, vrienden en kennissen.  Stuur aan al je contacten via Whatsapp of Snapchat een bericht.  

Checklist voor uitwonende studenten

Naast het zoeken van een kamer, zijn er nog een aantal belangrijke zaken die je moet regelen als je op kamers gaat.  Denk bijvoorbeeld aan een inboedelverzekering en internetverbinding.  Op internet zijn verschillende checklists voor uitwonende studenten vindbaar, die je leidraad bieden in het zelfstandig wonen.

Verhuizen

Als je verhuist, moet je heel wat regelen.  Vergeet in ieder geval niet je in te schrijven bij de gemeente, je adres door te geven aan DUO en de school, en controleer bij je verhuurder hoe het gas, water en elektra zijn geregeld.

Heb je een functiebeperking (dyslexie, dyscalculie, lichamelijke beperking of een chronische ziekte) waarvan je hinder kunt ondervinden tijdens je studie?  IBHS zorgt er graag voor dat deze hinder zo beperkt mogelijk blijft.  Meld je functiebeperking bij je aanmelding.  Je studiebegeleider overlegt met je welke voorzieningen IBHS kan bieden.  

Wat is een functiebeperking?

Er is sprake van een beperking als er vanwege een langdurige of blijvende, lichamelijke of psychische aandoening één of meerdere zichtbare of onzichtbare functiebeperkingen aanwezig zijn.

De volgende beperkingen worden onderscheiden:

  • visuele beperkingen (bijv. vanwege slechtziendheid, kokerblik);
  • auditieve beperkingen (bijv. vanwege slechthorendheid, doofheid);
  • motorische beperkingen (bijv. vanwege dwarslaesie, posttraumatische dystrofie, RSI);
  • psychische beperkingen (bijv. vanwege angststoornis, depressie, eetproblemen);
  • beperkingen als gevolg van een hersenfunctiestoornis (bijv. dyslexie, dyscalculie);
  • beperkingen als gevolg van een chronische ziekte (bijv. reuma, suikerziekte, kanker, ziekte van Crohn, astma, CVS).

Een functiebeperking wordt erkend op basis van een verklaring (of een andere vorm van bewijsmateriaal) van een daartoe geëigende professional.  De aard en ernst van de beperkingen kunnen van invloed zijn op het lichamelijk en psychisch welbevinden van de student en op de studieloopbaan.

Nadat de student zich kenbaar heeft gemaakt voert de studiebegeleider een informatiegesprek met de student.  Tijdens het gesprek worden de beperking(en) in kaart gebracht en wordt de student geïnformeerd over de voorzieningen.  Samen wordt vastgesteld welke voorzieningen nodig zijn.  De studiebegeleider verzorgt de afstemming binnen IBHS.  

Stages

IBHS-studenten lopen jaarlijks stage.  Deze stages zijn erop gericht om het geleerde in praktijk te brengen.  De stages vinden veelal plaats in de maanden mei tot en met september.  De eerste stage duurt 3 tot 4 maanden en de tweede stage duurt 7 tot 9 maanden. Afhankelijk van het door de student gekozen studietraject, kunnen stages ook plaatsvinden vanaf september of vanaf januari.

Een geschikte stageplaats voldoet aan een aantal belangrijke voorwaarden.  Zo dienen de werkzaamheden aan te sluiten bij de opleiding van de student, is binnen de organisatie een begeleider aanwezig met voor de opleiding relevante vakkennis op minimaal hbo niveau en is een veilige werkomgeving gewaarborgd.

Door het aanbieden van verlengde managementstages (tot 10 maanden) biedt IBHS aan de excellente studenten graag de ultieme uitdaging.  Uitsluitend de top studenten komen in aanmerking voor een managementstage bij gerenommeerde bedrijven en ontwikkelen zo hun management skills.  Tijdens de managementstage leren studenten meer dan bij een reguliere stage.  Denk hierbij aan leidinggeven, beslissingen nemen en het aansturen van een team.

Afstuderen en scriptie

Elke hbo-opleiding wordt afgerond met een afstudeeropdracht.  Studenten voeren een praktijkgericht onderzoek uit bij een bedrijf dat resulteert in een concreet beroepsproduct, zoals een plan, ontwerp of advies.  De afstudeeropdracht duurt 7 tot 9 maanden, waarin de student fulltime, zelfstandig aan het onderzoek werkt.  Tevens kan de student werkzaamheden verrichten, die in het verlengde van het onderzoek liggen.  Een bedrijf ondersteunt de student en het onderzoek middels het leveren van input op verschillende gebieden, zoals contacten, data en overige informatie.

Een geschikte afstudeerplaats voldoet aan de volgende voorwaarden:

-Er moet sprake zijn van een zinvolle en concrete opdracht, die de student zelfstandig kan uitvoeren.

-Binnen het bedrijf is een begeleider beschikbaar, om de student te introduceren binnen het bedrijf, de onderzoeksopzet te bespreken, inhoudelijk te coachen en bij te dragen in de beoordeling.  De begeleider beschikt minimaal over hbo werk- en denkniveau.

Een zinvolle en concrete opdracht is een opdracht waarvoor de werkzaamheden liggen op het terrein en het hbo niveau van de door de student gevolgde opleiding.  Om het afstuderen succesvol te laten verlopen is het raadzaam deze opdracht te laten aansluiten op de praktijksituatie en de belangstelling van de student.  Eventuele werkzaamheden staan dan ook ten dienste van het afstudeeronderzoek van de student.  Tenslotte moet het bedrijf akkoord gaan met de voorwaarden opgenomen in het afstudeercontract.

Het praktijkgericht onderzoek moet resulteren in een concreet beroepsproduct.  Voorbeelden hiervoor zijn: een ontwerp van een website of (horeca)concept, een marketingcommunicatieplan, een implementatieplan, een concurrentie- of klanttevredenheidsonderzoek, het ontwerp of testen van social media strategie.  Studenten worden aangemoedigd een branchegerelateerd afstudeerproject op het gebied van business, hotellerie, ondernemerschap of hospitality te kiezen.

Enrich your future with us