IBHS

Procedures

Maak je reis naar succes soepel met onze heldere procedures bij IBHS. Stap voor stap, leiden we je naar jouw academische doelen. Eenvoudig, duidelijk en klaar om te beginnen!

Examen- en lesplan

Fraude en plagiaat

FAQ – Frequently Asked Questions

Privacyverklaring Nationale Studenten Enquête (NSE)”

Algemene voorwaarden

Huishoudelijk reglement / huisregels

Schematische weergave klachten-bezwaar-verbeteridee-beroepsprocedure

Onderwijs & Examenregeling (OER)

BHV – Ontruimingsplan

Tentamenuitleg / examenregels

Afkortingen en begrippen

Gedragscode internationale studenten

Inschrijven voor de open avond

Hulp nodig?