Jaarlijks uitstromen bij IBHS – Amsterdam Hbo Business School

Zelf keuzes kunnen maken, vinden wij bij IBHS belangrijk.  De brede praktijkgerichte business opleiding geeft je vrijheid in de toekomst.  Jaarlijks kunnen uitstromen met een erkend getuigschrift of diploma geeft je vrijheid nu.

  • Het 1ste studiejaar wordt afgesloten met een propedeuse.
  • Het 2de studiejaar wordt afgesloten met een Associate Degree (AD).
  • Het 3de studiejaar wordt afgesloten met een Bachelor Degree.

Dit zijn alle 3 in de wet (de WHW) verankerde en door bedrijven erkende diploma’s.

Met een Propedeuse kan je een pauze nemen en later opnieuw een studie oppakken, of makkelijk overstappen naar een andere opleiding.

Met een Associate Degree kan je gaan werken, of doorgaan voor je Bachelor Degree.

Met een Bachelor Degree kan je gaan werken, of een Master opleiding starten.

Na ieder jaar kun je bij IBHS uitstromen met een erkend getuigschrift of diploma.  Dat geeft je extra vrijheid in de keuzes die jij voor jouw toekomst maakt.  De Propedeuse en Bachelor Degree zijn redelijk bekend in Nederland.  Het Associate Degree kennen de meeste mensen echter niet.  In Nederland is dit diploma ook pas ingevoerd in 2006, echter in Amerika (USA) werd dit diploma al uitgereikt in 1898.  Internationaal bestaat dit diploma dus al even.

Voegt een Associate Degree dan ook wat toe?  Of plat gesteld, krijg je een baan en verdien je ook nog wat?  Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht uit mei 2019 blijkt dat

-mensen met een Associate Degree even snel een baan vinden als mensen met een Bachelor Degree en even vaak een vaste aanstelling krijgen.

-en dat het bruto loon van een afgestudeerde met een Associate Degree precies ligt tussen dat van mbo 4 en Bachelor gediplomeerden.

Kortom je hebt echt iets aan het Associate Degree diploma op de arbeidsmarkt.

 

Waarom 3 diploma?

Het mooie van al deze 3 wettelijke diploma’s (je Propedeuse, Associate Degree en Bachelor Degree) is dat ze hun waarde blijven houden.  Het is natuurlijk niet het doel dat studenten eerder uitstromen, maar komt het voor dan stroomt zo een student tenminste wel uit met een papiertje.

Veel belangrijker is dat het duidelijkheid schept, het zijn heldere doelen, je weet waar je naar toe gaat.  Het werkt ook motiverend want het zijn overzienbare stukken, je behaalt telkens een nieuw niveau.  Naast uniek in Nederland, is het ook leuk omdat we jaarlijkse jouw voortgang vieren.  Tot slot zorgt het ook voor meer verwerkingstijd.  Dit is onderwijskundig belangrijk.  Doordat alle leerlijnen/ vakken steeds terugkomen met een stijgende moeilijkheidsgraad, krijg je meer verwerkingstijd.  Zo studeer je vanaf de start doelgericht, begeleid en ondersteund.

Onze hbo-opleiding is gebaseerd op het BBA-diploma: bachelor of business administration.  Dit is wereldwijd door het bedrijfsleven het meest gewenste diploma en de voorloper van een universitaire MBA.  Overal in de wereld opent een BBA-diploma deuren.  Een BBA sluit uitstekend aan bij bedrijven en vervolgopleidingen.

 

Meer weten?

Kom langs op de Prinsengracht 701 of bel met 020-210 15 10.
Wij vertellen je graag meer over business in de praktijk, New Thinking, de sfeer, de opleiding en wat studeren aan IBHS nou zo uniek maakt.

Inschrijven voor de open avond

Hulp nodig?