FAQ

Veelgestelde vragen

Duik in de antwoorden op veelgestelde vragen bij IBHS. Van specifieke details tot algemene informatie, wij zorgen dat je goed geïnformeerd bent. Jouw vragen, onze antwoorden – alles voor een heldere start

IBHS kent twee startmomenten.  Studenten kunnen hun studie beginnen in oktober of in januari.

Januari instromers beginnen met een individueel programma, zodat zij optimaal voorbereid kunnen instromen bij de opleiding.

Afhankelijk van de beschikbare plaatsen, kun je je bij ons nog verlaat inschrijven. Als particuliere school hanteren wij niet de 1-mei-regel. Als je dus nog herexamens doet of liever wilt overstappen, kun je je verlaat inschrijven. Je kunt je natuurlijk ook alvast inschrijven, om verzekerd te zijn van een studieplek.

Binnen onze kleinschalige omgeving krijgen alle studenten de begeleiding die nodig is om het maximale uit zichzelf te halen.

Studenten die een dyslexie of dyscalculie verklaring kunnen overleggen, kunnen via de Examencommissie extra hulpmiddelen krijgen (bijvoorbeeld examentijdverlenging). Afhankelijk van de vorm van dyslexie of dyscalculie die je hebt, kijken we samen naar een voor jou passende oplossing.

Binnen de school beschikken wij over kundige begeleiders en medewerkers die je kunnen helpen met het oplossen van studie gerelateerde en privéproblemen. Tevens kennen wij een externe vertrouwenspersoon voor problemen die je liever met iemand bespreekt die niet verbonden is aan de school.

Wij hanteren als toelatingseis een vwo, havo of mbo4 diploma (alle profielen) of een zogenoemd 21+ toelatingsonderzoek. De 21+ toets wordt in overleg op IBHS afgenomen.

Sluit je vooropleiding onvoldoende aan op de studie die je wilt gaan volgen? Dan wordt er een intakegesprek en assessment met je gepland. Op basis van het gesprek en het assessment bestaat er een kans dat je toch tot de opleiding wordt toegelaten.

Bij IBHS kan in overleg een 21+ toets worden afgelegd.

De opleiding kost €18.500,– per jaar.

Iedere student heeft de optie om het bedrag in een keer of per maand te voldoen. Indien je de studiekosten in een keer voldoet, krijg je €500,– euro teruggestort op je rekening.

De opleiding aan IBHS is te financieren middels DUO. Check de site van DUO voor meer informatie m.b.t. het aanvragen van studiefinanciering.

Naast het lesgeld kennen wij €500,– inschrijfgeld, de kosten voor de jaarlijkse business trip (locatie-afhankelijk), een laptop, eventueel aanvullende studiematerialen (digitale leeromgeving en standaard boeken kosteloos via IBHS) en verwachten wij dat je een pak à €500,– aanschaft.

Bij aanvang van iedere studieperiode ontvang je de standaard boeken kosteloos via IBHS, eventuele keuzeboeken zijn voor eigen rekening.

Als je onverhoopt zo ziek wordt, dat je voor langere tijd afwezig bent, zullen we samen kijken naar een passende oplossing.

Aan het einde van iedere studieperiode volgt een examenweek. Voorafgaand aan de volgende studieperiode zijn de herexamens ingepland. Mocht je onverhoopt ook dit examen niet halen, kun je het examen het jaar daarop herkansen samen met de volgende lichting studenten.

Met de kerst ben je twee weken vrij om de batterij weer op te laden. In de zomer heb je afhankelijk van je stage drie tot vijf weken vakantie.

Nee, in ons studieprogramma is er geen ruimte om extra dagen op te nemen.  Het rooster is zo ingericht dat je voldoende tijd hebt om een vakantie te plannen.

Het programma is versneld en intensief: coaching-, docent- en praktijkuren wisselen elkaar in hoog tempo af. Je zult de lesuren dan ook hard nodig hebben!

Een geschikte stageplaats voldoet aan een aantal belangrijke voorwaarden.  Zo dienen de werkzaamheden aan te sluiten bij de opleiding, is binnen de organisatie een begeleider aanwezig met voor de opleiding relevante vakkennis op minimaal hbo niveau en is een veilige werkomgeving gewaarborgd.  De eerste stage duurt 3 tot 5 maanden en de tweede stage duurt 8 tot 10 maanden.

Natuurlijk. Verrijking van je persoonlijke ontwikkeling staat bij IBHS hoog op de prioriteitenlijst. Het opdoen van werk- en levenservaring in het buitenland juichen wij toe!

Aan je eindstage is een Praktijk Gericht Onderzoek gekoppeld. Het is zaak dat het stagebedrijf voldoende ondersteuning kan bieden voor het inhoudelijke onderzoek. Daarnaast kennen wij een wekelijkse schooldag gedurende de eindstage. Dit maakt dat wij, in het belang van de student, enige terughoudendheid betrachten met een eindstage in het buitenland.

Dat is geheel afhankelijk van jouw situatie. Afhankelijk van de vakken die je hebt gevolgd, de studiestof die daarbij hoort en de wijze van examinering zal de Examencommissie beoordelen of je in aanmerking komt voor eventuele vrijstellingen.

De complete hbo bachelor opleiding duurt drie jaar, waarbij ieder studiejaar wordt afgesloten met een fasewerkstuk.  Ieder studiejaar bestaat uit drie studieperioden.  Studieperiode 1 duurt van oktober tot en met januari, studieperiode 2 van februari tot en met mei en studieperiode 3 van juni tot en met september.  Periode1 en 2 starten met een Business Week, dan vier lesweken, een Business Week, vier lesweken, een repetitieweek en een examenweek.

Onder begeleiding van een coach werk je zowel aan individuele als aan groepsopdrachten.

Er worden binnen het curriculum regelmatig coachingsgesprekken ingepland. Indien er behoefte is aan meer gesprekken dan gepland, kun je deze aanvragen.

Je eerste aanspreekpunt zijn de business coaches.  Zij helpen jou om het maximale uit jezelf te halen.  Tijdens de coachingsuren helpen de studiecoaches jou met de opdrachten.

Na het eerste jaar behaal je, bij voldoende studiepunten, je P (propedeuse). Als je in het tweede jaar voldoende punten behaald, behaal je je AD (Associate Degree) en na drie jaar heb je je BBA (Bachelor Degree) behaald.

Dit zijn internationaal erkende diploma’s.

De school is met het OV uitstekend bereikbaar.

Rondom de school zijn voldoende parkeermogelijkheden.  Het is echter wel de binnenstad van Amsterdam, dus goedkoop is anders.

De parkeerkosten in de straat liggen hoog.  De gemeente Amsterdam kent meerdere mogelijkheden tot P+R.  Voor actuele parkeerinformatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Amsterdam.

Voor het gebouw kunnen fietsen en brommers geparkeerd worden.  In het gebouw is geen aparte afgesloten fietsenstalling aanwezig.

In een groep zitten maximaal 8 tot 12 studenten.

De reguliere openingstijden van de school zijn maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Dagelijks zijn we bereikbaar van 09.00 uur tot 19.00 uur op telefoonnummer 020-210 15 10.  Uiteraard kan je ons ook emailen via info@ibhs.nl.

De lesruimtes zijn tot een uur na het laatste lesuur geopend. In overleg kun je langer blijven om te studeren of samen te werken aan je groepsopdrachten.

Het lesprogramma is gevarieerd. Docent-, coachings- en opdrachturen wisselen elkaar af met excursies en workshops.

Naast het vierdaagse studieprogramma op school ben je daarnaast minimaal een dag in de week bezig met je studie. Je kan er voor kiezen dit op school te doen.

Wij kennen één brede business opleiding.  Onze driejarige voltijds bedrijfskundige hbo bachloropleiding richt zich op:
-Value-based Business Management
-Social Innovation & Resilience (character, critical thinking, collaboration)
-Entrepreneurship & Creativity
-Sustainability
-Global Economy
-Technology
-Hospitality & Hotel

Op 4 werkdagen wordt er een gevarieerd lesprogramma aangeboden. De vijfde werkdag wordt gebruikt voor speciale activiteiten en het werken aan de projecten en opdrachten.

IBHS is gevestigd op de Prinsengracht 701, vlak naast de Leidsestraat.  In het centrum van Amsterdam vind je genoeg opties voor de lunch.

Water drinken tijdens de lessen is toegestaan.

Binnen de school wordt gestudeerd en gewerkt. Om een goed studeer-, werk- en leefklimaat te bevorderen heeft de school een aantal uitgangspunten en regels opgesteld. Deze noemen we de Rules of Business en zijn mede gebaseerd op veiligheids- en gezondheidsvoorschriften (van de overheid), het handhaven van de goede orde en de gedachte dat er waarden en normen binnen de school bestaan waar iedereen geacht wordt zich aan te houden. Studenten, docenten, stafmedewerkers, bezoekers en derden dienen zich te houden aan deze regels.

Indien je meer wilt weten over de school, New Thinking, business in de praktijk, de sfeer, onze studenten, de opleiding en wat studeren aan IBHS nou zo uniek maakt, raden wij je aan een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek via telefoonnummer 020-210 15 10.

De lessen worden in het Nederlands gegeven, het lesmateriaal en de boeken zijn afwisselend zowel in het Nederlands als in het Engels.

Ja, dankzij onze samenwerking met SDO Hogeschool ontvang je na het behalen van de benodigde studiepunten een wettelijke erkend diploma. SDO Hogeschool neemt in de samenwerking de examinering en diplomering voor haar rekening.

Na het eerste jaar behaal je, bij voldoende studiepunten, je P (propedeuse). Als je in het tweede jaar voldoende punten behaald, behaal je je AD (Associate Degree) en na drie jaar heb je je BBA (Bachelor Degree) behaald. Het CROHO nummer behorende bij de opleiding van SDO Hogeschool is 34035.

Op de website van SDO Hogeschool staat het curriculum uitgebreid beschreven.

Het is een hbo bachelor opleiding.

De complete hbo bachelor opleiding duurt drie jaar, waarbij ieder studiejaar wordt afgesloten met een fasewerkstuk.  Ieder studiejaar bestaat uit drie studieperioden.  Studieperiode 1 duurt van oktober tot en met januari, studieperiode 2 van februari tot en met mei en studieperiode 3 van juni tot en met september.  Periode1 en 2 starten met een Business Week, dan vier lesweken, een Business Week, vier lesweken, een repetitieweek en een examenweek.

Onze opleiding richt zich op jongeren tussen de 17 en 25 jaar oud, die het maximale uit zichzelf willen halen.  De interesse gebieden zijn business, ondernemerschap en hospitality.  Om een opleiding te starten dien je een afgeronde havo, vwo of mbo4 diploma te hebben.

Sluit je vooropleiding aan op de studie, dan kun je eventueel in aanmerking komen voor vrijstellingen. Dit wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek.

Naast het lesgeld kennen wij €500,– inschrijfgeld, de kosten voor de jaarlijkse business trip (locatie-afhankelijk), een laptop, eventueel aanvullende studiematerialen (digitale leeromgeving en standaard boeken kosteloos via IBHS) en verwachten wij dat je een pak à €500,– aanschaft.

Bij aanvang van iedere studieperiode ontvang je de standaard boeken kosteloos via IBHS, eventuele keuzeboeken zijn voor eigen rekening.

Voor deelnemers geldt een (wettelijke) bedenktijd van 14 dagen.

De door de Instelling geleverde leermiddelen worden eigendom van de student(e). Het auteursrecht op het eigen studiemateriaal berust bij de Instelling dan wel bij de uitgever dan wel bij de (andere) rechthebbende. Het is de student(e) niet toegestaan studiemateriaal te vermenigvuldigen of op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Instelling en/of de uitgever en/of de (andere) rechthebbende.

Met jouw gegevens gaan wij zorgvuldig mee om. Al onze medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring.

Alle docenten zijn professionals en ondernemers die een succesvolle carrière in het bedrijfsleven hebben en gecertificeerd zijn om les te geven.

Onze klachtenregeling/-procedure staat apart vermeld op onze website.

De annuleringsvoorwaarden staan vermeld op de achterkant van de studieovereenkomst, op onze website en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Voor de oktober-instroom geldt dat:

a. Een Overeenkomst kan zonder opgaaf van redenen schriftelijk voor 01 juli voor aanvang van de opleiding opgezegd en beëindigd worden binnen veertien (14) dagen na ondertekening daarvan.  De Instelling verplicht zich in dat geval tot restitutie van het inschrijfgeld minus honderd euro (€100,–) administratiekosten.  Ingeval van opzegging en beëindiging na veertien (14) dagen, maar voor 01 juli voor aanvang van de opleiding, is men het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

b. Ingeval van opzegging en beëindiging tussen 01 juli en 01 september voor aanvang van de opleiding is men het volledige inschrijfgeld, alsmede tien procent (10%) van de totale opleidingskosten van het eerste studiejaar verschuldigd.

c. Ingeval van opzegging en beëindiging na 01 september voor aanvang van de opleiding of tijdens de opleiding is men vanaf de opzeggingsdatum naast de reeds vervallen maandtermijnen tevens een ‘annuleringsfee’ verschuldigd ter hoogte van vijfendertig procent (35%) van de totale opleidingskosten van het desbetreffende studiejaar.

d. Een gedeelte van een maand geldt hierbij als een volledige maand.

 

Voor de januari-instroom betekent dit dat:

a. Een Overeenkomst kan zonder opgaaf van redenen schriftelijk voor 01 december voor aanvang van de opleiding opgezegd en beëindigd worden binnen veertien (14) dagen na ondertekening daarvan.  De Instelling verplicht zich in dat geval tot restitutie van het inschrijfgeld minus honderd euro (€100,–) administratiekosten.  Ingeval van opzegging en beëindiging na veertien (14) dagen, maar voor 01 december voor aanvang van de opleiding, is men het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

b. Ingeval van opzegging en beëindiging tussen 01 december en 01 januari voor aanvang van de opleiding is men het volledige inschrijfgeld, alsmede tien procent (10%) van de totale opleidingskosten van het eerste studiejaar verschuldigd.

c. Ingeval van opzegging en beëindiging na 01 januari voor aanvang van de opleiding of tijdens de opleiding is men vanaf de opzeggingsdatum naast de reeds vervallen maandtermijnen tevens een ‘annuleringsfee’ verschuldigd ter hoogte van vijfendertig procent (35%) van de totale opleidingskosten van het desbetreffende studiejaar.

d. Een gedeelte van een maand geldt hierbij als een volledige maand.

Inschrijven voor de open avond

Hulp nodig?