666 Stagebedrijven - IBHS

Stagebedrijven

Samenwerking

IBHS gaat graag de samenwerking met uw organisatie aan. Dit kan zijn op het gebied van projecten, stages of afstuderen. Daarnaast werkt IBHS nauw samen met het bedrijfsleven bij het organiseren van bijvoorbeeld gastcolleges en bedrijfsbezoeken. Heeft u interesse in het geven van een gastcollege, of gunt u onze studenten een kijkje in de keuken van uw bedrijf? Bel ons of vul het contactformulier in en een van onze business coaches zal contact met u opnemen.

Heeft u interesse?

Bel ons of vul het contactformulier in en een van onze business coaches zal contact met u opnemen.

Leren in de praktijk

Leren doe je door kennis toe te passen.  Door in de praktijk de studiestof te gebruiken op een manier dat een bedrijf er echt iets aan heeft.  Vandaar dat IBHS er voor heeft gekozen om leren in de praktijk een belangrijke rol te geven.  Dit is terug te vinden in opdrachten bij vakken, de projecten, de praktijkactiviteiten, de stages en de fasewerkstukken.

Een stageplaats biedt mogelijkheden

Een crisis vraagt immers om ‘out-of-the-box’ denken.  Met een frisse blik en actuele kennis kan een student uw bedrijf helpen.

Een student kan uw bedrijf helpen

Een stageplaats biedt mogelijkheden voor zowel stagebedrijf als voor studentDoor de coronacrisis kunnen studenten lastiger een stagebedrijf vinden.  Mogelijk loopt u juist nu tegen een vraagstuk aan dat onderzocht kan worden door een student.  Een crisis vraagt immers om ‘out-of-the-box’ denken.  Met een frisse blik en actuele kennis kan een student uw bedrijf helpen.

 

De student kan tijdens zijn stage activiteiten ontplooien die bijdragen aan (het oplossen van problemen m.b.t.) bestaande of verwachte ontwikkelingen, processen, producten/diensten of zich bezighouden met zaken waarvoor (nog) geen tijd kon worden vrijgemaakt.  De student kan bijdragen leveren aan onderzoek en ontwikkelingen voor bestaande en/of nieuwe projecten. Door de in de studie verworven competenties kan de student nieuwe/vernieuwende ideeën en verdieping aanleveren in de organisatie.

Doelstellingen

Voor de organisatie die de student een stageplaats biedt, zijn de volgende doelstellingen relevant:

  • het laten uitvoeren van onderzoek en doen van aanbevelingen op hbo-bachelor niveau op een voor de organisatie relevant terrein;
  • het gebruik maken van de kennis en inzichten van een externe persoon die beschikt over een onafhankelijke blik en actuele kennis;
  • kennis maken met toetreders tot de arbeidsmarkt.

Onze opleiding kent twee stages

Het eerste studiejaar

wordt afgesloten met een Zomerstage van drie (3) maanden.  Tijdens deze zomerstage werken studenten 5 dagen per week bij een stagebedrijf.  Voor dit bedrijf schrijft de student een adviesrapport voor een operationeel probleem/ uitdaging/ kans.  Het thema betreft een onderzoek naar de kwaliteiten van de organisatie; een analyse naar de sterke en zwakke punten van de organisatie en naar diens kansen en bedreigingen vanuit de externe omgeving.  De student schrijft een adviesrapport voor de leiding van de organisatie over de stand van zaken, gebaseerd op een externe en een interne oriëntatie op de meest relevante processen.  De student concludeert de belangrijkste aanbevelingen voor verbetering.  Het adviesrapport moet gebruikt kunnen worden als input bij het ontwikkelen, dan wel aanpassen, van een strategisch plan voor de organisatie.

Het tweede studiejaar

wordt afgesloten met een Eindstage van acht (8) maanden.  Tijdens de eindstage werkt de student 4 dagen per week bij een stagebedrijf en komt hij/ zij 1 dag per week terug naar school.  Voor dit bedrijf schrijft de student twee (2) adviesrapporten om een tactisch en een strategisch probleem op te lossen.  In deze adviesrapporten worden de volledige onderzoek-cyclus doorlopen.  Hiermee komt de student tot een werkbare oplossing van een bestaand probleem (uit de eigen organisatie) met betrekking tot het vakgebied.  Hiermee toont de student dat hij/ zij de theorie doorgrondt en geeft blijk van onderzoekscapaciteiten.  Dit in een context waar de student geacht wordt grotendeels zelfstandig te werk te gaan en in staat te zijn om zijn/ haar ideeën en oplossingen duidelijk over te brengen.  De student bewijst, kortom, het bachelorsniveau te hebben gerealiseerd.

Criteria stagebedrijf

De stageplaats moet aan een aantal criteria voldoen.  De stageplaats dient een (inter)nationaal opererende professionele organisatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te zijn met een minimum van 5 werknemers.  Indien uw bedrijf minder dan 5 werknemers heeft kan op grond van voldoende argumentatie afgeweken worden van deze voorwaarde.  De examencommissie dient in dit geval een positief advies te geven.

 

De begeleiding vanuit de organisatie is vooral gericht op de manier waarop de student de zijn/haar activiteiten uitvoert en daarvan leert.  De student maakt daarover aan het begin van de stage afspraken met de bedrijfsbegeleider, met als uitgangspunt dat de student zoveel mogelijk zelfstandig functioneert en zich initiatiefrijk kan opstellen.  Daarnaast is er vanuit ons een begeleider die bezoeken brengt aan het bedrijf.

Neem contact met ons op

Mocht u interesse hebben of meer willen weten over onze studenten, opleidingen of organisatie, bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen. Wij onderzoeken samen met u graag de mogelijkheden tot samenwerking.

Hulp nodig?