fbpx

Stages en fasewerkstukken

Leren doe je door kennis toe te passen.  Door in de praktijk de studiestof te gebruiken op een manier dat een bedrijf er echt iets aan heeft.  Vandaar dat IBHS er voor heeft gekozen om leren in de praktijk een belangrijke rol te geven.

 

IBHS biedt een voltijds hbo bachelor programma Bedrijfskunde aan in samenwerking met SDO Hogeschool.  Het programma duurt drie (3) jaar en na ieder studiejaar wordt een fase afgesloten.

 

We kennen drie (3) fasen; propedeuse, Associate Degree (AD) en Bachelor Degree (BD).

Propedeuse Getuigschrift

Na studiejaar 1 ronden de studenten de propedeutische fase af.

HBO Associate Degree

Na studiejaar 2 ronden de studenten de AD fase af.

BACHELOR DEGREE

Na studiejaar 3 ronden de studenten de bachelor af.

Iedere fase wordt afgesloten met een fasewerkstuk.  Deze fasewerkstukken zijn adviesrapporten en worden geschreven bij en voor een (stage)bedrijf of bedrijven.

Onze opleiding kent twee stages

Het eerste studiejaar wordt afgesloten met een zomerstage van drie maanden.  Tijdens deze zomerstage werk je 5 dagen per week bij een stagebedrijf.  Voor dit bedrijf schrijf je twee adviesrapporten om een tactisch en een strategisch probleem en/of een uitdaging/kans te behandelen. Het adviesrapport moet gebruikt kunnen worden als input bij het ontwikkelen, dan wel aanpassen, van een strategisch plan voor jouw organisatie.

Tweede en tevens eindstage

Het tweede studiejaar wordt afgesloten met een eindstage van acht maanden.  Tijdens de eindstage werk je 4 dagen per week bij een stagebedrijf en kom je 1 dag per week terug naar school.  Voor dit bedrijf schrijf je twee adviesrapporten om een tactisch en een strategisch probleem op te lossen.  In deze adviesrapporten worden de volledige onderzoek-cyclus doorlopen.  Hiermee kom je tot een werkbare oplossing van een bestaand probleem (uit de eigen organisatie) met betrekking tot het vakgebied.  Hiermee toon je dat jij de theorie doorgrondt en geef jij blijk van jouw onderzoekscapaciteiten.  Dit in een context waar jij geacht wordt grotendeels zelfstandig te werk te gaan en in staat te zijn om jouw ideeën en oplossingen duidelijk over te brengen. Jij bewijst, kortom, het bachelorsniveau te hebben gerealiseerd.

Interesse?

Mocht u als organisatie interesse hebben om eventueel stagebedrijf te worden,
kunt u hier meer informatie vinden of contact met ons opnemen.
× Hoe kunnen wij je helpen?