New Thinking bij IBHS – Amsterdam Hbo Business School

Ons motto is New Thinking!  De wereld verandert steeds sneller.  Dat vraagt om andere vaardigheden, een andere aanpak en een andere manier van denken.  We helpen onze talenten groeien tot sterke, deskundige ondernemers en professionals, klaar om de wereld te helpen veranderen.

 

21ste eeuw vaardigheden met echte praktijkervaring

Opleiden dient toekomstgericht te zijn, op de arbeidsmarkt van morgen.  De wereld van de Shells en Kodacs is niet meer hetzelfde door bedrijven als Amazon, Facebook en Google en dat komt niet alleen door technologische doorbraken zoals artificial intelligence (AI), virtual reality en Internet of Things (IoT).  Het betekent dat er naar de toekomst gekeken moet worden.

 

Voorbeeld van het vak Management & Organisatie

Iedereen leert nog steeds over de fabriekshal van Henri Ford met zijn lopende band en over Scientific Management van Frederick Taylor (1856–1915) met zijn experiment bij de Bethlehem Steel Company.  Studenten mogen dit best blijven leren, maar het is ook belangrijk dat er bijvoorbeeld aandacht is voor het Chinese Haier.  Dit Chinese conglomeraat Haier transformeerde zichzelf tot een zwerm van duizenden genetwerkte micro-ondernemingen, zonder centrale sturing, maar met sturing volgens de keiharde wetten van de markteconomie.  Een hele andere manier om te kijken naar management en organisatie.

Zo ook bijvoorbeeld het begrip T-shaped professional.  Weliswaar een HR modewoord, maar de inhoud is relevant.  Ervan uitgaande dat innovatie plaatsvindt op het grensvlak van disciplines, moet een professional instaat zijn om over zijn of haar eigen vakgebied heen te kijken en verbindingen te leggen.  Dat gaat verder dan alleen communicatieve vaardigheden, ook bijvoorbeeld de juiste mindset, procesmatig denken en creativiteit spelen hierbij een rol. 

 

De samenleving en werken veranderen, en onderwijs dient hierop in te spelen

Deels helpen onze docenten uit de praktijk hierbij, maar ook de wijze waarop wij het curriculum, de lesstof en de examinering hebben ingevuld.  De Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans stelt dat we niet in een tijdperk van veranderingen leven, maar in een verandering van tijdperk.  Er zijn 3 gelijk optredende en elkaar versterkende ontwikkelingen: het weefsel van de samenleving en de structuur van de economie verandert, en er zijn disruptieve technologische doorbraken.  Het gevolg is de samenleving kantelt van een centraal van bovenaf georganiseerde, verzuilde samenleving naar een van onderop gestuurde netwerksamenleving.  Minder hiërarchisch en minder concurrerend werken, maar streven naar duurzame samenwerkingsverbanden en netwerken.

De uitdaging is het ontwikkelen van de juiste mindset en die vaardigheden om verbindend te kunnen werken met de andere disciplines.  De verbindende competenties gaan verder dan alleen de voor de hand liggende communicatieve vaardigheden.  Ook bijvoorbeeld procesmatig en innovatief kunnen denken, inlevingsvermogen, analyseren en concretiseren, probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerking spelen een rol.

Om een nieuwe generatie koplopers op te leiden, is het essentieel om leerprogramma’s te creëren die inspelen op de fundamentele veranderingen van het werken in de 21ste eeuw.  Dit omvat de digitale transformatie, veranderingen in de maatschappelijke structuur, economische trends en milieukwesties die het zakelijke landschap beïnvloeden.

We zijn toegewijd aan het creëren van een persoonlijke en gerichte leerervaring voor elk van onze studenten.  Met kleine, diverse en interactieve lessen heeft elke student de mogelijkheid om echt deel te nemen aan het zoeken naar nieuwe ideeën voor de rol en impact van het bedrijfsleven in de samenleving.

We dagen je uit om na te denken over veranderingen in de wereld en hoe jij op ontwikkelingen inspeelt.  Je leert de mentaliteit van een ondernemer en een leider.  Je maakt je de omgangsvormen van het bedrijfsleven eigen.  Je leert van de successen van mensen die zich bewezen hebben, maar zeker ook van de fouten van mensen aan de top.  Dat vormt New Thinking.

Je wordt aangemoedigd om je eigen weg in het bedrijfsleven te ontdekken door de ondernemer in jou te ontwikkelen.  Onze activiteiten in de klas stimuleren onafhankelijk denken, persoonlijk initiatief en zelforganisatie.

Business en Ondernemendheid zijn van belang voor iedere student (ook als je geen ondernemer wilt worden).  Je ziet kansen en denkt in mogelijkheden.  Het versterkt je creativiteit, actiegerichtheid en innovatief onderzoekend vermogen. 

Business en Ondernemendheid draaien om innovatie.  Bij IBHS leer je bedrijfsmatig onderzoeken om te creëren, verbeteren en innoveren.  Dat geeft New Thinking fundament.

Bij IBHS bereiden we je voor om echte uitdagingen aan te gaan door de analyse van relevante voorbeelden uit de bedrijfswereld, praktische opdrachten, individuele en groepspresentaties en moderne casestudies.  Voor onze toekomstige leiders bieden we de mogelijkheid om je bachelordiploma te behalen in 3 jaar.

 

Proven Concept, geen experimenten

Elon Musk was ook niet de eerste met een elektrische auto, Ferdinand Porsche had er al 1 in 1898.  Bij Nijenrode Universiteit kan je in hun Masterprogramma ook jaarlijks uitstromen.  En als je bijvoorbeeld kijkt naar MIT en Standford University gebruiken zij hele andere studiestof voor hun BBA programma’s.

Kortom dit zijn bewezen concepten en geen experimenten, het is alleen nog niet toegepast bij andere Nederlandse hbo opleidingen.

 

Je kan starten in oktober en in januari met onze business opleiding.  Met de juiste vooropleiding bestaat ook de mogelijkheid om in het 2de jaar in te stromen.

 

Meer weten?

Kom langs op de Prinsengracht 701 of bel met 020-210 15 10.
Wij vertellen je graag meer over business in de praktijk, New Thinking, de sfeer, de opleiding en wat studeren aan IBHS nou zo uniek maakt.