Business en Ondernemendheid zijn van belang voor iedere student om kansen te zien en in mogelijkheden te denken. Het versterkt creativiteit, actiegerichtheid en innovatief onderzoekend vermogen. In 3 jaar stomen we je klaar voor het hbo business diploma.  We geven je praktische kennis en helpen je in je persoonlijke ontwikkeling.  We helpen je dromen en

Business & Ondernemerschap bij IBHS – Amsterdam Hbo Business SchoolLees meer

Ons motto is New Thinking!  De wereld verandert steeds sneller.  Dat vraagt om andere vaardigheden, een andere aanpak en een andere manier van denken.  We helpen onze talenten groeien tot sterke, deskundige ondernemers en professionals, klaar om de wereld te helpen veranderen.   21ste eeuw vaardigheden met echte praktijkervaring Opleiden dient toekomstgericht te zijn, op

New Thinking bij IBHS – Amsterdam Hbo Business SchoolLees meer

Binnen ons geaccrediteerde curriculum besteden wij veel ruimte aan de praktijk.  We slaan een brug tussen onderwijs en het bedrijfsleven.  Onze focus ligt op de praktijk.  Business als vertrekpunt. Iedere dag delen ondernemers en professionals hun ervaringen uit de praktijk. Iedere week is er een Business Experience.  Iedere maand is er een Business Week.  Ieder

Praktijkleren bij IBHS – Amsterdam Hbo Business SchoolLees meer

Zelf keuzes kunnen maken, vinden wij bij IBHS belangrijk.  De brede praktijkgerichte business opleiding geeft je vrijheid in de toekomst.  Jaarlijks kunnen uitstromen met een erkend getuigschrift of diploma geeft je vrijheid nu. Het 1ste studiejaar wordt afgesloten met een propedeuse. Het 2de studiejaar wordt afgesloten met een Associate Degree (AD). Het 3de studiejaar wordt

Jaarlijks uitstromen bij IBHS – Amsterdam Hbo Business SchoolLees meer

Onze hbo-opleiding is gebaseerd op het BBA-diploma: bachelor of business administration.  Dit is wereldwijd door het bedrijfsleven het meest gevraagde diploma en de voorloper van een universitaire MBA.  Overal in de wereld opent een BBA-diploma deuren.  Een BBA sluit uitstekend aan bij bedrijven en vervolgopleidingen.  In 3 jaar kan je bij IBHS een bachelor’s degree

BBA Bedrijfskunde bij IBHS – Amsterdam Hbo Business SchoolLees meer