fbpx

Diploma's en planning

IBHS garandeert de kwaliteit en het eindniveau van het onderwijs. Dit doen wij niet alleen. Dankzij intensieve samenwerking met SDO Hogeschool ben je verzekerd van een waardevol geaccrediteerd diploma.

 

IBHS bereidt studenten voor om effectieve leiders te worden, als managers of ondernemers. Wij bieden een uitgebalanceerd curriculum dat het onderwijs combineert met managementtheorie en toegepaste bedrijfsprojecten, voor goed voorbereide professionals en leiders. De hbo-opleiding is in principe een driejarig programma.

 

Na ieder jaar kun je bij IBHS uitstromen met een erkend getuigschrift of diploma. Dat geeft je extra vrijheid in de keuzes die jij voor jouw toekomst maakt.

Propedeuse Getuigschrift

Als je het eerste jaar afrondt en formeel 60 EC/studiepunten hebt behaald ontvang je het Propedeuse Getuigschrift van de hbo-bacheloropleiding.

HBO Associate Degree

Associate Degree is een officieel erkend tweejarig hbo-diploma, waardoor je na afsluiting van het tweede jaar al een internationaal erkend getuigschrift hebt.

BACHELOR DEGREE

Na het Associate Degree volgt er met je laatste jaar het uiteindelijk doel: je Bachelor Degree, het hoogst haalbare hbo-diploma, dat ook internationaal erkend is.

Ready to start?

Praktische informatie

Afhankelijk van het gekozen traject bestaat een studiejaar over het algemeen uit drie periodes. Periode 1 en periode 2 bestaan uit lesweken en periode 3 wordt gebruikt voor de stage.

Een lesuur duurt 50 minuten.  Een reguliere lesweek telt 4 lesdagen tussen 10.00 en 17.20 uur, onderbroken door pauzes. De vijfde dag van de werkweek kun je, eventueel onder begeleiding, studeren of werken aan je opdrachten en werkstukken.

Je hebt twee weken kerstvakantie en voorafgaand aan, of na afloop van je stage drie tot vier weken zomervakantie, mits je natuurlijk geen herkansingen hebt.

Heb je een functiebeperking (dyslexie, dyscalculie, lichamelijke beperking of een chronische ziekte) waarvan je hinder kunt ondervinden tijdens je studie? IBHS zorgt er graag voor dat deze hinder zo beperkt mogelijk blijft. Meld je functiebeperking bij je aanmelding. Je studiebegeleider overlegt met je welke voorzieningen IBHS kan bieden.

Wat is een functiebeperking?

Er is sprake van een beperking als er vanwege een langdurige of blijvende, lichamelijke of psychische aandoening één of meerdere zichtbare of onzichtbare functiebeperkingen aanwezig zijn.

De volgende beperkingen worden onderscheiden:

  • visuele beperkingen (bijv. vanwege slechtziendheid, kokerblik);
  • auditieve beperkingen (bijv. vanwege slechthorendheid, doofheid);
  • motorische beperkingen (bijv. vanwege dwarslaesie, posttraumatische dystrofie, RSI);
  • psychische beperkingen (bijv. vanwege angststoornis, depressie, eetproblemen);
  • beperkingen als gevolg van een hersenfunctiestoornis (bijv. dyslexie, dyscalculie);
  • beperkingen als gevolg van een chronische ziekte (bijv. reuma, suikerziekte, kanker, ziekte van Crohn, astma, CVS).

Een functiebeperking wordt erkend op basis van een verklaring (of een andere vorm van bewijsmateriaal) van een daartoe geëigende professional. De aard en ernst van de beperkingen kunnen van invloed zijn op het lichamelijk en psychisch welbevinden van de student en op de studieloopbaan.

Nadat de student zich kenbaar heeft gemaakt voert de studiebegeleider een informatiegesprek met de student. Tijdens het gesprek worden de beperking(en) in kaart gebracht en wordt de student geïnformeerd over de voorzieningen. Samen wordt vastgesteld welke voorzieningen nodig zijn. De studiebegeleider verzorgt de afstemming binnen IBHS.

Verrijk je toekomst!

× Hoe kunnen wij je helpen?